Blog

Ako si vybrať správny kotol

Kúpa nového kotla nepatrí medzi každodenné investície. Životnosť kotlov sa pohybuje v priemere 15 rokov, a preto je dôležité venovať jeho výberu zvýšenú pozornosť. Majiteľ domu resp. bytu tak stojí pred vážnym rozhodnutím, aký zdroj tepla zvoliť na vykurovanie alebo na ohrev vody. Nie každý je však odborníkom v oblasti ústredného vykurovania a rady od odborníkov dokážu takúto situáciu značne uľahčiť. Prinášame vám preto prehľad základných informácií o kotloch pre

Čítať viac »

Ako sa starať o plynový kotol či iný plynový spotrebič?

S plynom nie sú žarty! Ak sa jeho údržba zanedbá, plynový spotrebič môže narobiť poriadnu neplechu a ohroziť aj váš život. Nenechávajte svoju bezpečnosť na náhodu a prečítajte si ako na to. Povinnosti a zásady správnej starostlivosti  V prvom rade by ste mali vedieť, že za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení až po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), vrátane plynomeru, zodpovedá dodávateľ zemného plynu. Od HUP však zodpovedá za plynový spotrebič koncový odberateľ, teda vlastník

Čítať viac »

Spoľahlivosť

Je veľmi dôležité, aby kotol pracoval správne a bol aj spoľahlivý po celú dobu používania. Počas svojej životnosti, by mal byť pri primeranej a pravidelnej údržbe funkčný a prevádzkyschopný. Po uplynutí základnej životnosti je zrejmé, že kotol, hoci je neustále funkčný a dobre udržiavaný, bude mať už po tomto období nižšiu účinnosť a horšiu ekonomiku prevádzky ako nové zdroje tepla. Na starom kotli sa takisto už môžu prejavovať známky opotrebovania

Čítať viac »

Hospodárnosť

Pri výbere je dôležité zvážiť aj pomer medzi ponúkanou kvalitou a cenou kotla. Jeho účinnosť by sa mala porovnávať s technickými možnosťami a vlastnosťami aktuálnych moderných výrobkov na trhu, ako aj alternatívnych zdrojov tepla. Pre kotol je v prvom rade rozhodujúcou vlastnosťou účinnosť a možnosť regulácie. egulácia výrazne ovplyvňuje hospodárnosť prevádzky, tzn. koľko užívateľ zaplatí za vykurovanie a prípravu teplej vody a zabezpečuje optimálne spaľovanie. Pri výbere kotla je nevyhnutné

Čítať viac »

Bezpečnosť

Bezpečnosť prevádzky je najdôležitejšou požiadavkou pre akéhokoľvek zariadenie. V prípade, že niektoré súčasti kotla a vykurovacej sústavy nie sú funkčné alebo sú poškodené, môže dôjsť k požiaru, výbuchu, otrave či obareniu užívateľa. Z tohto hľadiska treba dbať na to, aby bezpečnosť kotla po technickej stránke bola zaručená podľa platných noriem. Kontrolu a opravy musí vykonať odborne spôsobilá osoba.

Čítať viac »

Umiestnenie kotla

Na umiestnenie kotla v dome existuje množstvo obmedzení. Tie sú dané normami, technickými predpismi, odporúčaniami a pravidlami. Treba však zohľadniť aj stavebné dispozície objektu, no aj typ vykurovacej sústavy. Medzi základné požiadavky a obmedzenia pri umiestňovaní kotla patrí: manipulačný priestor pod kotlom najmenej 80 cm, miestnosť musí mať priestor najmenej 0,8 m³ na každý 1 kW výkonu kotla, v miestnosti sa nesmie skladovať horľavý materiál, miestnosť musí byť vetrateľná, suchá

Čítať viac »

O odvodoch spalín

Podstatným kritériom pri výbere správneho kotla a miesta jeho ďalšej inštalácie je možnosť prívodu vzduchu, ktorý je potrebný pre spaľovanie a odvod spalín. Aby bola prevádzka kotla bezpečná, je nevyhnutné zvoliť certifikovaný systém nasávania a odvodu spalín. Prívod spaľovaného vzduchu a odvod spalín musí byť spoľahlivý, bezpečný a bezporuchový. Najčastejšie sa využívajú nasledujúce spôsoby odvodu spalín: Komín predstavuje tradičné riešenie odvodu spalín. Tie sa odvádzajú do komína a spaľovací vzduch si

Čítať viac »

O výkone kotlov

Výkon kotla musí zodpovedať tepelným stratám objektu a potrebám prípravy teplej vody. Orientačne si požadovaný výkon kotla môžete vypočítať nasledujúcim spôsobom: Vypočítajte koľko kubických metrov má Váš dom – plocha v m2 x výška priestoru. Túto hodnotu vynásobte: číslom 25 – pri zateplenom dome na juhu Slovenska číslom číslom 27 – pri zateplenom dome na severe Slovenska číslom 33 – v nezateplených prípadoch Výsledok vydeľte 1000 a dostanete orientačný potrebný výkon

Čítať viac »

Niečo o výbere paliva

Výber paliva súvisí s prísunom energie do kotla, ktorú treba mať vybudovanú ešte pred inštalovaním kotla. V súčasnosti slovenský trh ponúka niekoľko druhov paliva. Najrozšírenejším druhom u nás sú plynné palivá – zemný plyn, propán-bután a bioplyn.Kvapalné palivá ako ľahký vykurovací olej, nafta sa používajú zriedka, preto ich v tomto porovnávaní vynecháme. Zemný plyn predstavuje čistý, spoľahlivý a pružný zdroj energie. Využíva sa preto vo väčšine domácností. Na jeho prívod

Čítať viac »

Kotol na zemný plyn

V súčasnosti je najčastejšie používanou alternatívou vykurovania rodinných domov. Pokiaľ chcete rodinný dom vykurovať účinne a hospodárne, odborníci odporúčajú kúpu plynového kondenzačného kotla. Najvhodnejším variantom dosiahnutia úspor energie a návratnosti vložených nákladov je práve kondenzačná technika. Rozhodujúcou veličinou úspornosti však nie je len kúpna cena kotla, ale predovšetkým návratnosť investícií. Výhody: dobrá dostupnosť zemného plynu (Slovensko má druhú najvyššiu dostupnosť plynu spomedzi krajín EÚ), cenová prijateľnosť, čistá a komfortná prevádzka,

Čítať viac »

Kotol na tuhé palivo

Tuhými palivami, ktoré sa používajú na vykurovanie v rodinných domoch, sú prevažne: uhlie, brikety a palivové drevo. V poslednom období sa rozmáha kúrenie drevenými briketami alebo peletami. Tento typ kotlov sa využíva predovšetkým tam, kde nie je plynová prípojka. Výhody:najnižšie náklady na vykurovanie,možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu,možnosť využitia v miestach bez elektrických rozvodov s dostatočným dimenzovaním Nevýhody: potreba skladového priestoru, prašnosť, potreba neustálej obsluhy (1x za 6-7

Čítať viac »

Elektrický kotol

Niektorí profesionáli elektrické kotly odporúčajú pre ich vysokú, takmer 100-percentnú účinnosť, minimálnu údržbu a dlhšiu životnosť. Tu sú ich výhody a nevýhody. Výhody: vysoká účinnosť, ľahké užívanie, žiaden prach, nie je potrebné vetrať priestor, možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu, priama premena elektrickej energie na teplo, vysoký prevádzkový komfort,šetrný k životnému prostrediu Nevýhody: cena elektrickej energie, dostatočne dimenzované elektrické vedenie

Čítať viac »

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!