Cenník servis

Sezónne čistenie (revízia)

Zariadenie Popis služby Cena v Eur bez dopravy Objednávka služby
Prietokový ohrievač
vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka)

50,00 €

Plynový nízkoteplotný kotol do 50kW
vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka)
70,00 €
Plynový kondenzačný kotol do 50kW
vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka)
80,00 €
Plynový kotol nad 50kW
vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka)
120,00 €
Výmenník tepla plynového kotla do 50kW
Demontáž výmenníka, chemické čistenie, doba trvania zásahu - 24 hod.
90,00 €
Výmenník tepla plynového kotla nad 50kW
Demontáž výmenníka, chemické čistenie, doba trvania zásahu - 24 hod.
140,00 €
Ekvitermická a priestorová regulácia
Revízia a kontrola regulácie, nastavenie, optimalizácia
40,00 €

Prvé uvedenie do prevádzky

Zariadenie Popis služby Cena v Eur bez dopravy Objednávka služby
Prietokový ohrievač
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
50,00 €
Plynový nízkoteplotný kotol do 50kW
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
70,00 €
Plynový kondenzačný kotol do 50kW
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
80,00 €
Plynový kotol nad 50kW
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
120,00 €
Ekvitermická a priestorová regulácia
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
40,00 €

Opravy a výmeny

Služba Popis služby Cena v Eur bez dopravy Objednávka služby
Výmena náhradného dielu
výmena dielu na hydraulickej časti a uvedenie zariadenia do prevádzky (poistný ventil, hydraulická časť trojcestného ventilu,čerpadlo, výmeník, potrubia,horčíková anóda)
40,00 €
Výmena náhradného dielu
výmena dielu na plynovej časti a uvedenie zariadenia do prevádzky (súčiastky vzduchovej a plynovej cesty )
30,00 €
Výmena náhradného dielu
výmena dielu na elektronickej časti a uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane regulácie a všetkých snímačov)
20,00 €
Výmena zariadenia
výmena celého zariadenia a uvedenie zariadenia do prevádzky
120,00 €

Doprava

Pásmo Lokality Cena v Eur
Pásmo 1
Bratislava (I, II, III, IV, V)
15,00 €
Pásmo 2
Bratislavský kraj
20,00 €
Pásmo 3
okres Dunajská sreda
25,00 €

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!