Kotol na zemný plyn

V súčasnosti je najčastejšie používanou alternatívou vykurovania rodinných domov. Pokiaľ chcete rodinný dom vykurovať účinne a hospodárne, odborníci odporúčajú kúpu plynového kondenzačného kotla. Najvhodnejším variantom dosiahnutia úspor energie a návratnosti vložených nákladov je práve kondenzačná technika. Rozhodujúcou veličinou úspornosti však nie je len kúpna cena kotla, ale predovšetkým návratnosť investícií.

Výhody: dobrá dostupnosť zemného plynu (Slovensko má druhú najvyššiu dostupnosť plynu spomedzi krajín EÚ), cenová prijateľnosť, čistá a komfortná prevádzka, šetrnosť k životnému prostrediu, neustále sa zvyšujúca kvalita nových kotlov, vysoká účinnosť plynových kotlov, nepotrebnosť skladového priestoru pre drevo, uhlie, či pelety

Nevýhody:drahšie prevádzkové náklady o 40 perc. v porovnaní s kotlom na pelety, potreba pravidelných prehliadok kotla v prípade poruchy na kotla riziko úniku zemného plynu.

V spojení s vhodnou regulačnou technikou predstavujú plynové kotly vysoko účinný, estetický, ekonomický a ekologický zdroj tepla. V posledných rokoch došlo podstatnému zlepšeniu kvality a aj účinnosti plynových kotlov. Tá dosahuje hodnoty viac než 90 %, pri kondenzačných kotloch dokonca vyše 100 %, pretože dokážu využiť aj kondenzačné teplo zo splodín.

K najčastejšie využívaným plynovým kotlom patrí práve kondenzačný kotol, ktorý sa vyznačuje vysokou účinnosťou, ekologickou prevádzkou, no predovšetkým účinnou reguláciou teploty. Druhým typom je nízkoteplotný kotol(konvenčný) s účinnosťou až 95 % a je akýmsi medzičlánkom medzi klasickým (určený pre teplovodnú vykurovaciu sústavu) a kondenzačným plynovým kotlom. Nízkoteplotný kotol sa oplatí inštalovať skôr do malého bytu s rozmermi do 40 m2, kde by sa investičné náklady za kondenzačný kotol nemuseli vrátiť. Pre rodinné domy, ktoré však majú vyššiu potrebu množstva vyrobeného tepla, sú úspory pri použití kondenzačného kotla významnejšie a výrazne skracujú návratnosť vloženej investície. Preto predstavujú najprijateľnejšie riešenie.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!