Bezpečnosť

Bezpečnosť prevádzky je najdôležitejšou požiadavkou pre akéhokoľvek zariadenie. V prípade, že niektoré súčasti kotla a vykurovacej sústavy nie sú funkčné alebo sú poškodené, môže dôjsť k požiaru, výbuchu, otrave či obareniu užívateľa. Z tohto hľadiska treba dbať na to, aby bezpečnosť kotla po technickej stránke bola zaručená podľa platných noriem. Kontrolu a opravy musí vykonať odborne spôsobilá osoba.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!