Revízia plynového kotla

Vykonávame pravidelné revízie a údržby plynových kotlov značiek

JUNKERS, BOSCH, VAILLANT, BOŠS.

Revízia plynového kotla pozostáva s nasledujúcich úkonov. Kontrola spaľovania, kontrola plynového horáka a výmenníka tepla, kontrola a nastavenie tlaku plynu, Kontrola tesnosti na plyne a vode, kontrola expanznej nádoby a nastavenie prevádzkového tlaku vo vykurovacom systéme, kontrola elektrickej kabeláže a nastavenie regulátora. V prípade inštalovaného izbového regulátora, sa kontroluje správnosť nastavenia a v prípade inštalovaného zásobníka teplej úžitkovej vody, kontrola anódy a kontrola zavápnenia zásobníka.

Po kompletnej kontrole zariadení sa revízia buď ukončí alebo nasleduje následná oprava zistených poškodení. Zvyčajne celý zásah netrvá dlhšie ako dve hodiny, preto aj naše servisné intervaly sú rozdelené do dvojhodinových časových úsekov. V niektorých prípadoch sa musí počítať aj s objednávkou nového náhradného dielu priamo cez dodávateľa danej značky, nakoľko nie je možné držať všetky náhradné diely v našich autách.

Naše služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v okrese Dunajská Streda, podľa čoho sa aj vypočíta cena za dopravu na miesto revízie. O cenách budete vopred informovaní.

 

Doprajte svojmu kotlu každoročné čistenie potrebné pre jeho dlhú životnosť, bezpečnosť, správnu funkčnosť a úsporu energie.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!