Cenník služieb

Sezónne čistenie (revízie)

Služba Popis danej služby Cena v Eur bez dopravy
Prietokový ohrievač
vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka)
50,00 €
Závesný nízkoteplotný kotol do 50kW
vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka)
60,00 €
Závesný kondenzačný kotol do 50kW
vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka)
60,00 €
Stacionárny kotol do 50kW
vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka)
70,00 €
Stacionárny kotol nad 50kW
vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka)
80,00 €
Chemické čistenie výmenníka závesného kotla do 50kW
Demontáž výmenníka, chemické čistenie, 24 hod.
80,00 €
Chemické čistenie výmenníka stacionárneho kotla nad 50kW
Demontáž výmenníka, chemické čistenie, 24 hod.
80,00 €
Ekvitermická a priestorová regulácia
Revízia a kontrola regulácie, nastavenie, optimalizácia
30,00 €

Prvé uvedenie do prevádzky

Služba Popis danej služby Cena v Eur bez dopravy
Prietokový ohrievač
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
50,00 €
Závesný nízkoteplotný kotol do 50kW
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
70,00 €
Závesný kondenzačný kotol do 50kW
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
90,00 €
Stacionárny kotol do 50kW
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
70,00 €
Stacionárny kotol nad 50kW
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
90,00 €
Ekvitermická a priestorová regulácia
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky
40,00 €
Práce nadčas
Zaškolenie obsluhy (v rámci uvedenia do prevádzky v cene uvedenia)
30,00 €

Opravy a výmeny

Služba Popis danej služby Cena v Eur bez dopravy
Pracovná hodina technika
Vyyhľadanie závady (diagnostika)
30,00 €
Pracovná hodina technika (po-pia, 17.00 - 8.00, so, ne, sviatok)
Vyyhľadanie závady (diagnostika)
50,00 €
Výmena náhradného dielu
výmena dielu na hydraulickej časti a uvedenie zariadenia do prevádzky (poistný ventil, hydraulická časť trojcestného ventilu,čerpadlo, výmeník, potrubia,horčíková anóda)
40,00 €
Výmena náhradného dielu
výmena dielu na plynovej časti a uvedenie zariadenia do prevádzky (súčiastky vzduchovej a plynovej cesty )
30,00 €
Výmena náhradného dielu
výmena dielu na elektronickej časti a uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane regulácie a všetkých snímačov)
20,00 €
Výmena zariadenia
výmena celého zariadenia a uvedenie zariadenia do prevádzky (kotol , zásobník, HSM, slenčný kolektor)
20,00 €

Doprava

Pásmo Lokality Cena dopravy v Eur
Pásmo 1
Bratislava (I, II, III, IV, V)
15,00 €
Pásmo 2
Bratislavský kraj
20,00 €
Pásmo 3
okres Dunajská sreda
25,00 €